text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompensacja emisji dwutlenku węgla ukoronowaniem naszych starań

Renun River Hydro, Indonesia

W głębi lądu Sumatry ten certyfikowany przez VCS projekt pozwala czerpać moc oferowaną przez 500-metrową różnicę wysokości między czterema rzekami a stacją turbin. Woda płynie oddzielnymi rurociągami bez tamy retencyjnej. Projekt zastępuje energię pochodzącą z paliw kopalnych w sieci elektroenergetycznej Indonezji i zapewnia możliwości pracy, szkoły i infrastrukturę dla lokalnej społeczności.

Huóshuĭ Small Hydropower, China

Projekt małej elektrowni wodnej Huóshuĭ z certyfikatem VCS w górzystych regionach środkowych Chin generuje energię odnawialną dla ponad 500 000 domów. Energia z górskich rzek jest ważnym źródłem odnawialnej i stabilnej energii dla wielu oddalonych społeczności, dzięki budowie 95 małych elektrowni wodnych w regionie. Zatrudnionych jest ponad 200 osób, głównie z mniejszości etnicznych.